Zakon o useljavanju stručne radne snage: Pronađite posao u Nemačkoj

Naši ljudi su decenijama unazad tražili posao u Nemačkoj i tamo stvarali bolji život za sebe i svoje porodice. Kao veliki ekonomski centar, Nemačkoj su kvalifikovani radnici izuzetno potrebni. Tome ide u prilog i činjenica da će 19. decembra 2018. nemačka vlada glasati o zakonu pod imenom Zakon o useljavanju stručne radne snage (ili na maternjem Fachkräfteeinwanderungsgesetz).

Šta ovo znači za one koji traže posao u Nemačkoj?

U nastojanju da održi svoju ekonomsku snagu, nemačke vlasti su priznale potrebu za stručnim kadrovima iz inostranstva. Zakon o useljavanju stručne radne snage se primenjuje na diplomirane stručnjake i ljude sa profesionalnim kvalifikacijama i to ne samo u industrijama gde je izražen manjak stručnog kadra.

Imigranti sa profesionalnom obukom koji mogu sebi da obezbede bolji život i posao u Nemačkoj će sada moći da traže posao u periodu od šest meseci. Za industrije gde postoji manjak stručnih kadrova, kao što su IT, medicina i nega, ukoliko zainteresovani prihvate posao neće biti u obavezi ni da pokažu dokaz o kvalifikacijama.

Pored toga, nemačka vlada je obećala da će strancima pomoći da se snađu kroz džunglu nemačke birokratije. Još jedna važna novina je da ne morate da dokažete da za određenu poziciju nema stručnih kandidata iz te zemlje za dobijanje radne vize u Nemačkoj, što je do sada bilo obavezno.

Osim toga, oni koji žele da traže posao u nemačkoj ne moraju dobiti ugovor o radu pre odlaska u tu zemlju. Kao što smo pomenuli, umesto toga imaće šest meseci da pronađu posao. Međutim, uslov za to je poznavanje nemačkog jezika i dokaz da mogu da pokriju svoje troškove tokom perioda provedenog u traženju posla.

Nostrifikacija diplome u Nemačkoj

Jedan od uslova da dobijete posao u Nemačkoj je da vam nemačka vlast prizna diplomu u toj zemlji. Kao što mnogi znaju, ovo je nekada bio dug i mukotrpan proces. Po svemu sudeći, to će se promeniti sa donošenjem novog zakona.

Nemačka vlast će raditi na olakšavanju nostrifikacije diploma i omogućiti savetovanje onima koji žele da pronađu posao u Nemačkoj. Pored toga, oni će sada moći da pronađu posao u Nemačkoj pre nego što im je diploma nostrifikovana, dok čekaju okončanje tog procesa pod određenim uslovima.

Posao za one kojima je odbijen zahtev za azil

Oni koji traže azil u Nemačkoj će takođe imati olakšavajuću okolnost. Naime, iako im je azil odbijen, ukoliko imaju posao u Nemačkoj ovi pojedinci ne smeju biti proterani iz Nemačke u naredne dve godine. Ukoliko redovno plaćaju sve doprinose i poreze i imaju stalno radno mesto najmanje godinu i imaju 35 radnih sati nedeljno, oni neće smeti da budu proterani.

Manje ograničenja za one koji traže posao

Do sada, iskusni kadrovi i akademici sa adekvatnim treningom i školovanjem su jedino mogli da nađu posao u Nemačkoj ukoliko postoji potražnja za njihovim veštinama u određenoj industriji, to jest ukoliko nemačka savezna agencija za zapošljavanje odredi potrebu za kadrovima.

Ovo će se sada promeniti, a ove restrikcije ukinuti. Bilo ko, ko je završio potreban trening ili kurs sa diplomom a poseduje dozvolu za rad moći će da bude konkurentan na bilo kojoj poziciji.

Da li ima dovoljno sposobnih radnika iz inostranstva

Eksperti tvrde da je potrebno stotine hiljada kadrova da bi potreba nemačke industrije za zaposlenima bila zadovoljena. Veliko je pitanje da li toliki broj ljudi uopšte želi da nađe posao u Nemačkoj. Iako je Nemačka izuzetno popularna po pitanju nalaženja posla širom Evrope, većina ekonomskih migranata iz celog sveta želi posao u Americi.

Upravo zbog toga zakon o useljavanju stručne radne snage ima za cilj da olakša migrantima pronalaženje poslova u Nemačkoj. Međutim, poznavanje nemačkog jezika je i dalje jedan od preduslova i ujedno jedna od najvećih barijera.